سلام روی دکمه “choose files” کلیک می کنی . بعدش عکس ها رو انتخاب می کنی . بعدش روی دکمه سبز رنگ “ارسال” کلیک می کنی.